นายสุรินทร์ ไตรติลานันท์ ทำพิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

28 7 59

        นายสุรินทร์ ไตรติลานันท์ ทำพิธีวางพานพุ่มสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

 

           นายสุรินทร์ ไตรติลานันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ทำพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวย เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี