นายบุญสุข ซุ่นเลี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี

9 8 59khaochayum

        นายบุญสุข ซุ่นเลี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ70 ปี

 

         วันอังคารที่9สิงหาคม2559เวลา10.19น. นายบุญสุข ซุ่นเลี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ70ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดย นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี