ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีร่วมปล่อยปลาเนื่องในโอกาสมหามงล 7 รอบ

11 8 59

        ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีร่วมปล่อยปลาเนื่องในโอกาสมหามงล 7 รอบ

 

        ด้วยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีได้เข้าร่วมโครงการรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีเป้าหมายปล่อยพันธุ์ปลาไทย อย่างน้อยศูนย์ละ 15,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ