พระราชทานเพลิงศพ นายสุรินทร์ ไตรติลานันท์

17 8 59

        พระราชทานเพลิงศพ นายสุรินทร์ ไตรติลานันท์

        ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 รองอธิบดีกรมการข้าวนายอลงกรณ์ กรทอง  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสุรินทร์ ไตรติลานันท์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สังกัดศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจโตผิดปกติ ณ วัดใหญ่อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ด้วยความอาลัยรักอย่างยิ่ง จากพี่น้องชาวศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

17 8 59.2