สถานที่ตั้งและติดต่อ

rbr rrc NEW 

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

ที่อยู่ 106 หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์. 032-732284-6

โทรสาร. 032-732286