หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย rbr_rrc 4
การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย rbr_rrc 7
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย rbr_rrc 9
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม63-ธันวาคม63 เขียนโดย rbr_rrc 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีต เขียนโดย rbr_rrc 17
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย rbr_rrc 26
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีต เขียนโดย rbr_rrc 25
เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย rbr_rrc 30
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย rbr_rrc 27
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย rbr_rrc 34