สถานการณ์การระบาด


สถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวที่จังหวัดราชบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-28 16:09:54

อ่านต่อ...