ข่าวกิจกรรม


ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 16:10:27

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 16:09:01

อ่านต่อ...

ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 16:08:04

อ่านต่อ...

การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 16:06:07

อ่านต่อ...

ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 16:04:42

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 16:02:23

อ่านต่อ...

ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 16:01:19

อ่านต่อ...

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 15:59:45

อ่านต่อ...

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 15:51:03

อ่านต่อ...

จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-30 15:48:51

อ่านต่อ...