ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2


    ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

    วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสำราญ อินแถลง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายธนดุลย์ ชื่นมาธูรไพรจิตร นักวิชาการเกษตร และนายภานุวัฒน์ ทำศรี เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ วัดสุนทรสถิตตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน