ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563


    ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

    วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น นายสำราญ อินแถลง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว