จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


    จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

   

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสำราญ อินแถลง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดและเทคโนโลยี ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เข้าอบรมในการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งมีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด