ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน


    ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

    วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายภาคภูมิ พันธ์คำภา เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนกับ ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนอำเภอกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์